SPIRITUAL RESPONSE THERAPY

Každý člověk má rodné právo na to, aby žil v radosti, cítil se svobodně a byl obklopen láskou. Někdy se může zdát být život těžký. Ale nejsme tady na to sami. Naučme se požádat o pomoc. Naučme se požádat o radu. Naučme se říci si o uzdravení. Každý z nás má tu možnost. Stačí jen chtít, stačí jen trochu věřit.

Komunikací se svým Vyšší Já k uzdravení

U každého z nás přijde v životě okamžik, kdy se ptáme - proč se nám to či ono děje. Odpovědi mohou přicházet z různých stran, a my až časem zjišťujeme, zda byly správné nebo ne. Proč se spoléhat na rady vnějšího světa - když všechny odpovědi nosíme v sobě. Každý se dokážeme napojit na své Vyšší Já či přímo na Stvořitele a žádat odpovědi přímo.

Jmenuji se Ivet

a provedu vás prvními kroky v napojování se na své Vyšší Já či stvořitele. Mé šestileté zkušenosti s metodou SPIRITUAL RESPONSE THERAPY, a nově metodou THETA HEALING jsou zárukou toho, že budete hned od začátku schopni získávat nejen odpovědi, ale budete zažívat příjem léčivých vibrací, kdy jejich sílu pocítíte okamžitě.

Co je metoda
SPIRITUAL RESPONSE THERAPY

Při této metodě se napojujeme pomocí kyvadla a sady tabulek na své Vyšší Já, a získáváme odpovědi. Tabulky nemusíme používat vždy – ty nám pomáhají především k hlubšímu poznání, a k odkrývání programů, bloků a starých přesvědčení, které nám blokují šťastný život. V začátcích je především důležité, umět se správně napojit, a pak už se jen ptáme a ptáme. Kyvadlo můžeme nosit stále u sebe, takže napojovat se a získávat odpověď je snadné kdykoliv a kdekoliv. V reálném životě napojení využijeme především:

 

  • k získávání odpovědí v oblasti vhodnosti potravin pro náš organismus
  • k čištění prostoru, našich těl nebo čištění svých blízkých od napojených entit
  • ke zjišťování příčin bolestí, únavy, depresí či strachů
  • ke zjišťování existence patogenů v našem těle, jako jsou parazité, bakterie, viry, plísně či spike proteiny.
  • k získávání odpovědí na cokoliv, na co neznáme odpovědi

Karmické zákony nás bohužel vždy dostihnou, žijeme-li tedy na planetách, které jsou karmou zasažitelné. A to tak dlouho, dokud sami nedojdeme k osvícení tedy konečného pochopení. Do té doby nás vždy dožene to, co jsme zaseli. Nechceme-li se s daným problémem ztotožnit, začneme obviňovat okolí, partnera, rodiče. Jednoho dne ale nastane chvíle, kdy začneme tušit, že problém není nikde jinde než v nás. A je jen na nás, zda se pustíme do práce, přestaneme se bát a vnoříme se do hlubin své duše. Tam se postavíme tváří v tvář svým kostlivcům z dřívějších dob, abychom zjistili, že ty, jež jsme dosud odsuzovali a vinili, jsou pro náš život tím darem největším! Nikdy na život tady nejsme sami! Vždy je v naší blízkosti někdo, kdo chce, umí, a dokáže pomoci. Ať už je to duše ve fyzické podobě, či pomocník z Vyšších sfér – je třeba mít oči dokořán, odprostit se od toho, co jsme kdy zažili, zaslechli, viděli. Chtít vidět i vědět něco víc, vykřesat v sobě touhu zajímat se o věci vymykající se běžnému životu. Život není jen o tom vyrůst, zamilovat se, zplodit děti, pracovat, zestárnout a – zemřít. A stále dokola. Jsme Duchovní bytosti v lidských tělech. A měli bychom se snažit především o jediné – o spojení lásky se všemi a ke všemu. Až toto dokážeme, naše lidské znovuzrozování bude u konce a naše Duše postoupí o další úžasný level, který je nám dosud zahalen.

Náš domov je mimo tuto nádhernou, barevnou planetu. Tak dokud tady jsme, a že jsme tady jsme si všichni dobrovolně vybrali – chtějme žít naplno, v přítomnosti, a s láskou. S láskou nejen ke svým blízkým, ale děkujme i za každého “nepřítele”, jež je nám zkouškou velikostí naší srdeční čakry a schopnosti milovat i to, co se nám v dané chvíli zdá nemilovatelné. Otvírejme si naše srdeční čakry – a “nepřátelé” a lidé, kteří nás štvou, budou z našeho života ubývat. Vše co se nám na druhých nelíbí – nám pouze a jenom zrcadlí to, na čem my sami máme pracovat. Jinak stále platilo a platí, to, jaké myšlenky vysílám – taková je má okolní realita. To je prostý zákon akce a reakce. Jak zaseji tak sklidím. Jak do lesa volám, tak se ozývá. Naši předci nebyli hloupí. Nežili v digitálním světě, kde na každou otázku je připraveno tisíc odpovědí. Přesto věděli víc než my. Jednoduše proto, že byli SPOJENI S VESMÍREM, SE ZDROJEM. A vše, co je v posledních dobách pro nás nadpřirozené, bylo pro ně naprosto živé a reálné.