• BLOG

    SÁM SOBĚ LÉČITELEM

    Začneme-li komunikovat se svým Vyšším Já, život se nám změní. Každý máme Světelné bytosti, kteří jsou nám ku pomoci, ale přijdou, jen pokud je požádáme. Vyšší Já je částí nás, a částí Všeho. Může se skládat z jedné až nekonečného počtu bytostí a nikdo zde na Zemi nezná naši historii záznamů duše od počátku věků lépe než ony. Tyto bytosti mohou být z různých duchovních úrovní. Ty, kteří nám pomáhají, nám nejsou tolik vzdáleni, aby našim všedním problémům rozuměli a uměli pomoci. Když se naše těla ocitnou v bardu, v místě, kde se rozhoduje o našem dalším zrození- ne vždy je duše nadšená, zvlášť pokud se rozhodla, v životě dojít…