ANUNNAKI ELOHIM – avizovaný návrat na naši planetu v roce 2022

logo suenee

Stránky Sueneé Universe doporučuji shlédnout.

Jedna z teorií vzniku života na jakékoliv planetě v našem vesmíru je, že planeta bude mít (alespoň) jeden měsíc a  bude vyzařovat Shumannovu rezonanci, frekvenci 7,83 Hz. Stejné podmínky byly na Zemi – s Měsícem.

Každá hvězda vyzařuje do svého prostoru vibrace/frekvence určitého pásma a radiaci. Naše planeta Země, tak jako mnoho dalších objektů ve vesmíru, je plná nerostného bohatství (zlato, měď, diamanty…), které některé mimozemské civilizace využívaly a těžily.

Anunnaki

V současné době je tzv. Schumannova frekvence kolem 16 Hz a stále se bude zvyšovat. Podle historických záznamů některých domorodých kmenů, byla doba kdy Země neměla Měsíc a naopak – kdy měla dva měsíce.Nerostné bohatství na Zemi začali těžit mimozemské civilizace nazývané Anunnaki Nefilim, humanoidní bytosti. Na svou ochranu před vysokou radiací, na kterou nebyli ze své domovské planety zvyklí, však museli Anunnaki vydávat mnoho energie a tak chtěli pro práci využít místní druh.

Začali tak genetické úpravy opic. Že vám to přijde bizarní a odporuje to Darwinově teorii evoluce? To není vše. Poté začali křížit sebe s opicemi (jde o tzv. genetické inženýrství). Vznikl tak big foot v češtině známý spíše jako sněžný muž. Pokud chcete vědět, jak Anunnaki asi vypadají, podívejte se do zrcadla. :)Druhá skupina Anunnaki Elohim jim tyto experimenty rozmlouvala a došlo i k potyčkám. Před 410 tisíci lety přiletěli nejlepší genetičtí vědci Anunnaki Nigarsak. Když zkřížili DNA opů s prvky paládiové řady, vznikla tak jedinečná lidská DNA s 12 vlákny. Bez komplikací to nebylo, a tak se lidská bytost pomocí genetického inženýrství vyvíjela ve 3 fázích.

V 1. fázi byla DNA smíchána s paládiovými prvky – katalizace a vznikla bezpohlavní bytost. Protože ve 3D je vše v dualitě vzniklo ve 2. fázi mužské a ženské pohlaví, ale chyběla zde sexuální přitažlivost a proto ve 3. fázi vznikla nekódující se DNA a obě pohlaví se začaly křížit.

Po nějaké době přestali mít Anunnaki Nefilim o člověka zájem, a tak převzali zodpovědnost za lidský druh Anunnaki Elohim a předávali jim znalosti, dovednosti a technologie. A tak lidské civilizace prospívaly.

Anunnaki

Anunnaki jsou humanoidní bytosti, které dle jedné teorie přišly na Zemi ze Siria A a Siria B. Nejsou ani ptačími ani plazoidními bytostmi. Jsou vysocí, mají plnovous a zrzavé vlasy. V současné době se našly jejich kosterní pozůstatky. Vyobrazení s křídly bych spíše chápal jako metaforu: umí létat.

Anunnaki Elohim se na Zemi vrací periodicky, aby „zkontrolovali a podpořili“, jak se lidská rasa vyvíjí. Poselství z 18.02.2016 zachycené médiem (známým pod pseudonymem seržant S.G.)ve formě binárního kódu obsahuje zprávu:

Nabu rakbu H-laraak sanu ki
[Sumerský „bůh“] Nabu cestuje do [Mezopotámského města (foneticky)] H-laraak znovu [na] Zemi.

Anunnaki Elohim patří mezi přátelskou mimozemskou rasu stejně, jako některéplazoidní bytosti (Rozhovor s Lacertou).

Plazí bytost Lacerta a další reptiliáni

Uvědomme si, že současná lidská civilizace není první a jedinou na této planetě. Jsme v pořadí již několikátou civilizací. Domorodé kmeny nás uvádějí jako minimálně 5. rozvinutou civilizaci na Zemi. Současně s námi tu žijí v podzemí také plazoidní bytosti: Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě.

Berme v potaz skutečnost, že humanoidní bytost se nachází na cizím písečkureptiliodních bytostí, jak je vysvětleno v 1. díle a na základě určité dohody nebude do vývoje lidstva (přímo) zasahováno.

Z reptiliánů jsou pro nás nebezpeční Draco. Jsou to bytosti podobní drakům, jsou mnohem vyšší a těžší, než my. Mají silné jasnovidné schopnosti a nemají cit. Žijí ve dvou základních kastách. Válečná linie a královská linie. Mezi sebou se navzájem nezabíjejí tak jako lidský druh. Pocházejí ze systému Alfa Drakonis, který je vzdálen 215 ly (světelných let).

Pre-adamité

V současné době stále platí, že v sekvencích DNA jsou kusy kódu, o kterých se domníváme, že nic neprovádí nebo u kterých nám uniká účel. Tyto sekvence jsou jasně vymezeny. Optikou programátora se jeví jako kusy kódu, které někdo uzavřel do komentářových závorek, aby se příslušné kusy neprováděly. Děje se to většinou v situaci, kdy si programátor není jistý, zda daný kus kódu opravdu může odstranit. Více: Odpadová DNA je kódom mimozemského životaPre-adamité jsou považováni za další mimozemskou civilizaci, která sem na Zemi přišla před 30 – 40 tisíci lety a výrazně zasáhla do lidského vývoje.

Pre-adamité mají prodlouženou lebku, jsou hubení, mají úzká ramena a vypouklá břicha. Jsou vyššího vzrůstu. Je zde předpoklad, že na Zemi přišli (nebo spíše byli vyhnáni) z Marsu. Infiltrovali se mezi tehdejší prospívající společnost a po nějaké době začala velká disharmonie, která byla pro tehdejší civilizaci na Zemi devastující. Pre-adamité jsou také zodpovědní za degradaci naší původní 12 vláknové DNA.

K ovládnutí lidstva potřebovali otupělé a stádní chování, které by bylo dobře manipulovatelné. Nepotřebovali inteligentní, kreativní a tvůrčí bytosti. A proto za pomoci genetického inženýrství vypnuli značnou část DNA, až zbyly pouze dvě vlákna, které známe v dnešní době. V té době zaniklo mnoho vyspělých civilizací.(ilustrace) Pre-adamitéAchnatonAchnatonova mumie
Achnaton, Nefertiti a jejich dětiProtáhlé lebky z ParacasLebky z Paracas: rekonstrukce

Důkazy o existenci takových bytostí anebo přinejmenším jejich potomků nacházíme dodnes. Příkladem je celé téma Lebky z Paracasu v Peru. Prakticky ve stejné destinaci (Amerika) byly nalezeny v 19. století stovky kosterních pozůstatků obrů. Tyto kosterní pozůstatky byly zabaveny Smithsonian Institute. Podle některých informátorů byly kostry zničeny jako společensky nevhodný artefakt (nevhodný archeologický nález).

Dalším případem je egyptský faraon Achnaton, jeho žena Nefertiti a jejich děti, mezi které patří Tutanchamon. Všichni do jednoho byli hybridem člověka a mimozemšťana. Podívejte se sami na jejich vyobrazení a dochované kosterní pozůstatky, které jsou přisuzovány Achnatonovi a Tutanchamonovi. Z toho lze dovodit, že by právě mohlo jít o bytosti, které mají část předků v genové linii pre-adamitů. Už nemají sice výšku přes 2 metry, ale stále se jim držela specifická proporce těl a protáhlé lebky.

Pre-adamitech se mluví zejména v poslední době s táním ledovců na Severním a Jížním pólu Země. Na přelomu roku 2016/2017 vyšla v zahraniční série článků, které jsme vám přeložili pod tituly:

Annunaki Elohim vs. Reptiliáni

Přesuneme se nyní do období před 12 tisíci lety, kdy Zemi postihla kataklyzmatická změna. Naše hvězda Slunce je spektrální třídy G, což kromě jiného znamená, že si v pravidelných 12 tisíciletých intervalech kýchne – elektromagnetický puls (EMP). Tento puls zanechá na planetách svůj určitý podpis v podobě změny klimatu a vymření některých živočišných a rostlinných druhů. Dá se to přirovnat k resetu systému a začátku nového.Graham Hancock ve své poslední knize Boží Mágové v úvodu prezentuje velmi pečlivý geologický průzkum. Na něm potvrzuje hypotézu, že v období přibližně před 12000 lety došlo ke globální katastrofě nejspíše způsobené průletem obrovského meteoritu v těsné blízkosti planety Země. Úlomky kamenů v jeho chvostu byly vtaženy gravitací Země a udělaly svého druhu kobercový nálet nad kontinenty v oblastmi Severní polokoule. Geologické nálezy jasně vymezují oblast ve tvaru kapky táhnoucí se nad dnešní Severní Evropou až k Severní Americe, kde bylo hlavní místo dopadu. Tyto oblasti byly podle všeho v té době zakryté kilometrovými vrstvami ledu. Po srážce následovaly prudké změny počasí. Vzestupy oceánů o 100-120 metrů v řádu týdnů způsobené šokovým táním ledového příkrovu. Obloha byla zahlcená kouřem a prachem. Po několik týdnů nevycházelo Slunce.

Po tomto kataklysmatu Anunnaki Elohim lidstvo podporovali. Naposledy zde byli Anunnaki Elohim před cca 7500 lety, kdy byla planeta Země předána lidstvu. Při té příležitosti bylo lidstvo předáno učení (zkušenosti). Byly předány informace, technologie, funkce a stavba pyramidových systémů a další. Důkazy o přítomnosti Anunnaki lze vidět např. v Egyptě na malbách a dalších místech.

Poté, co Anunnaki Elohim odešli, využili toho Reptiliáni (Draco) a začali manipulovat s civilizací. Vzniklo tzv. Dílo věků – Babylonské bratrstvo a Babylonský finanční systém a zároveň GMS – globálně mocenský systém.Příkladem jsou bytosti, které známe jako Nimrod a jeho žena Semiramis. Jméno Semiramis je spojeno z jedním ze sedmi divů světa: Semiramidiny Zahrady. Reptiliáni museli své nekalé zájmy udělat skrze ovládání lidí, Aby neporušili zákon nezasahování a nevměšování, pomocí genetického křížení vznikli Rutiliáni – dračí a plazí genom u nich snížil cit na minimum. Toto ovládání skrze GMS je aktivní do současné doby. Smutnou zprávou je, že z tohoto úhlu pohledu je planeta Země pro lidstvo jedno velké vězení s volným pohybem.

Reptiliáni se živý negativní energií, kterou produkují lidé. Dělají to vstřebáváním energie přes kožní póry. Reptiliáni jsou zapojeni do aktivit, jejichž výsledkem je manipulace s lidskou elitou a finančními institucemi. Ovlivňují systém náboženské víry, militarizmus a mění historii lidské civilizace. Reptiliáni přispívají k systémovým globálním problémům a skrytým zneužíváním lidských práv. Korupcí v elitě a kontrolou médií, přispívají k historické amnesii a pěstují násilí.

Reptiliáni jsou součástí velké skupiny drakoidních bytostí, kterým patří galaxie Mléčné dráhyReptiliáni prostřednictvím svých příznivců, kterými byli zřejmě i výše zmínění Pre-adamité ovládají lidstvo. Tím okem na pomyslné pyramidě rozdělení moci jsou právě Reptiliáni.

… a ti ostatní ET

Spoustu mimozemských ras zde působí jako pouzí pozorovatelé. Tedy přímo nezasahují do dění lidstva, i když s tím, co se děje třeba nesouhlasí. Jde například o mimozemské přátelské rasy Telosiany, Lyřany, Vegany, Plejáďany, tzv. Nordičtí, Prokyoňany, Tau Ceti, Androméďany, Siriany ze Siriuse A, Alfa Centauřany, Arkturiáni a v neposlední řadě také Agharťany.

Skrytá mytologie ve filmech

Pokud znáte SciFi seriál Star Trek, pak si jistě vybavíte Základní směrniciNeodhalovat totožnost ani povahu mise. Nevměšovat se do společenského vývoje dané planety. Nešířit informace o vesmíru, jiných světech nebo pokročilých civilizacích.

Star Trek není jediným, který v sobě skrývá skrytá poselství. Film Matrix možná nebyl v roce 1999 mnohými plně pochopen. Pokud se na něj podíváte dnešním pohledem s vědomým informací, které s vámi sdílím, zjistíte, že je plný symboliky a vzkazů.

Toto je jeden z hlavních vzkazů – pěstují nás pro energiipro tu negativní energiikterou se určité negativní mimozemské entity živí, takže nejsme na vrcholu potravního řetězce. Docela děsivé zjištění.

Zdroj: text https://www.suenee.cz/nairam-insider-nova-chronologie-veku-2-dil-jak-vznikl-clovek/