CO JE METODA SPIRITUAL RESPONSE THERAPY

Tato Duchovní léčebná metoda  spočívá v napojení se na své Vyšší Já. Pomocí kyvadla a 32 tabulek (na každé z tabulek zhruba 20 možností) se během chvilky nalezne  v hlubokém podvědomí odpověď na v podstatě jakékoliv dotazy, týkající se jak zdraví, vztahových rodinných či partnerských problémů, životní pohody či nepohody, vztahové disharmonie apod.. A nejen, že se nalezne odpověď, můžeme  požádat Vyšší Já o prozkoumání a o okamžité  vyčištění prapůvodní příčiny, jenž jsme kdysi nezpracovali, a stala se nám tak spouštěčem. Nezáleží, zda kořen příčiny vznikl před pár dny, roky, v raném dětství, či v jednom z minulých životů. Bude Vyšším Já nalezena – a vyčištěna.  

  To je na této metodě to nejúžasnější. Nejen že nám pomůže nalézt příčinu, ale ji i vzápětí vyčistí. Výsledek můžeme pocítit buď okamžitě, v následujících hodinách, či měsících – záleží jaké téma je řešeno. Terapeut SRT se napojí přes své Vyšší Já na Vyšší Já klienta, přesně identifikuje negativní program, který bude okamžitě Vyšším Já vyčištěn. Nezáleží, zda hledáme příčinu bolesti kolene, bolesti hlavy, stavů úzkosti, či proč nás partner tak štve – Vyšší Já příčinu nalezne – a vyčistí. V závislosti na hloubce traumatu, může být léčení doprovázeno fyzickou odezvou, chronická bolest se na chvilku může stát akutní, může přijít pláč.. ale příčina je vyčištěna, rozpuštěna, odplavena .. jednou provždy.

Nejsme tady na Zemi sami. Jsou s námi Duchovní průvodci, Světelné Bytosti – jen jsme prostě zapomněli, odkud jsme přišli, odkud pocházíme…a že náš skutečný domov je v Duchovní sféře. Jsme tu jen na zkušenou. Za poznáním. Rozpomenout se, že jsme součástí Světla.  Abychom došli k pochopení- k pochopení toho, co jsme ještě tak úplně nepochopili, v tomto životě, v minulých životech.. Jdeme životem, zažíváme pády i úspěchy.. a vše má svůj smysl.. někdy se ale zasekneme na místě a děláme stále stejné chyby..znovu a znovu. Dávno jsme zapomněli na to, že můžeme požádat o radu, o pomoc,  že ani zde na Zemi nejsme sami.. proto je tato metoda tak skvělá. Pomáhá nám ulehčit život v našem fyzickém těle. Pomáhá nám otevřít se pomoci našich Duchovních pomocníků. Jsou nesmírně šťastni, když je o pomoc požádáme, když nám mohou pomoci. Já sama jsem velmi vděčná panu R.E.Detzlerovi, že vytvořil takto ucelený účinný nástroj, který může být ku pomoci nás všech. Mě osobně velmi pomohl.  Tolik stručný popis  metody SRT , tak, jak ji vidím já. A kdo vůbec byl R.E. Detzler?

 R.E.Detzler – zakladatel Spiritual Response Therapy

R.Detzler (1926) byl americkým pastorem a duchovním . V roce 1986 pracoval s Dr. Clarkem Cameronem na systému, který nazvali Response Therapy. Pomocí kyvadla kladli podvědomé mysli otázky týkající se bloků, které brání ve šťastném, naplněném životě.  Pan Robert Detzler pokračoval postupně s tímto systémem dále tak, že vytvořil programy, které zaznamenal na vějířovité tabulky. Naučil se pracovat se svým Vyšším  Já a tento systém nazval Spiritual Response Therapy. Tabulek postupně přibývalo, až do současné podoby, kdy jich je 32.

Systém ale i po tom, co pan R. Detzler ve vysokém věku odešel, pokračuje, a vyvíjí se díky neziskové organizaci Spiritual Response Association, kterou vede jeho manželka Mary Ann Detzler. Popis, práci, a zkušenosti s tímto systémem shrnul do knih: Cesta ke svobodě a Osvobození duše. Dále sestavil knihu Duchovní léčení,  ve které je souhrn léčivých obrazců.