NICOLA TESLA (1856-1943)

PROČ JEŠTĚ NENÍ ELEKTŘINA ZADARMO?

JAK DLOUHO JEŠTĚ BUDE VLÁDNOUT HAMIŽNOST A ZISKUCHTIVOST?

Největší génius v moderních dějinách Nikola Tesla narozený v Chorvatsku objevil systémy využívající střídavý proud, princip bezdrátové komunikace, neonová světla nebo moderní elektrické motory. Geniální vynálezce přišel s nápadem, jak využít energie ze země. O tomto vynálezu se však ve škole neučí.

„Mým záměrem, a jsem si jist, že ho dokážu uskutečnit, není pouhé posílání zpráv, ale přenášení elektrické energie po celém světě. Jediná elektrárna o výkonu sta koňských sil by mohla pohánět stovky milionů zařízení!“

Nikola Tesla

Byl to génius s výborným intelektem, ze kterého celý život tryskaly nějaké nápady. Lidstvu zanechal stovky objevů jako třeba asynchronní motor anebo bezdrátovou komunikaci. Z jeho myšlenek vlastně žijeme dodnes.

Srbský vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů dlouhodobě žil v Americe. Řešil spoustu problémů, které sahaly daleko do budoucnosti. „Třeba o radaru mluvil desítky let předem. Někdy na přelomu 19. a 20. století mluvil o malých komunikačních zařízeních, která spojí lidi po celém světě. Měl by se přes ně dát přenášet obraz, text, zvuk. To vlastně odpovídá dnešním mobilním telefonům,“ říká znalec jeho díla Martin Müller.

Rychle měnil svět

Nikola Tesla se narodil v roce 1856 ještě do staré monarchie. „Tehdy se teprve zaváděla železnice, začínaly plynové lampy jako veřejné osvětlení. Neexistovala žádná veřejná elektrická síť. Byla to doba parních strojů. On dokázal elektrifikovat střídavým proudem celá města. Bezdrátový přenos, rozhlas, rentgen a další vynálezy souvisejí s jeho přínosem.“

A Müller přidává zajímavý střípek pro ilustraci Teslovy rychlosti: „V roce 1887 patentuje vynález motorů na střídavý proud a teprve v roce 1891 je patentovaný toaletní papír na ruličce. Lidstvo se tedy nejprve posouvá v oboru elektrické energie a techniky a teprve potom se dostáváme do našeho domácího pohodlí.“

Napálit se nechal raz dva

Tesla vždy potřeboval nějakého mecenáše. Někoho, kdo už dřív zbohatl na jiném odvětví. „Byl velký showman, elegán, rád předváděl, co umí. V praktických prezentacích vynikal. Ale neuměl se prodat v tom smyslu, že by sklidil zisk. Často se nechal napálit, byl takový bláhový, naivní.“

Jeho cílem bylo usměrnit síly přírody tak, aby se lidé měli lépe, aby se jim usnadnila každodenní dřina. „Kolikrát s ním ale někdo vyběhl. Třeba údajně pro pana Edisona měl zdokonalit jeho systémy za 50 000 dolarů. On mu je pak odmítnul vyplatit, protože to byla jenom ústní dohoda. Anebo pan Westinghouse mu slíbil 2 a půl dolaru za každou koňskou sílu elektřiny, kterou prodá. Později za ním přišel, že to je moc peněz. Tesla tedy smlouvu roztrhal a nechal to být.“

Všechno pro lidi

Slavný vynálezce se taky podle Müllera zajímal o možné zvýšení energie lidstva. Uvědomoval si, že je potřeba víc kvalitních, rozvinutých jedinců. „Proto klade velký důraz na vzdělávání, duševní rozvoj, rozum, hygienu, cvičení pro zajištění rovnováhy. Chtěl lidstvu pomoci na globální úrovni. Uvědomoval si třeba, že dost lidí umíralo na nemoci ze špinavé vody anebo že část lidí trpěla nedostatkem potravin.“

V roce 1880 Nikola Tesla studoval jeden semestr na Karlově univerzitě. Na oslavě svých 81. narozenin v New Yorku dostal z rukou českého velvyslance Řád Bílého lva. Tehdy zmínil, že rád vzpomíná na inspirativní čas strávený v Praze. A třeba v říjnu 1959 vyšla poštovní známka s jeho vyobrazením v hodnotě 25 haléřů a v nákladu 470 000 kusů.

autor: J.Malý

PODÍVEJTE SE NA ÚŽASNÝ DOKUMENT O TOMTO SKVĚLÉM VYNÁLEZCI.