ENERGETIČTÍ PARAZITÉ

Energetičtí parazité jsou nám velmi dobře známy. Jsou to tzv. energetičtí upíři např. ve formě šéfa, který má potřebu upevňovat si svou pozici direktivním chováním vůči svému podřízenému, nebo jiná forma:  despotický manžel, aby se cítil lépe, ponižuje a neustále kritizuje svou partnerku…nebo potomek pro svou potřebu cítit se dobře, vydírá rodiče neustálými dalšími důkazy prokazování jejich lásky, která nikdy dle něho nebude dostatečná… apod. Tady už je práce složitější. Je třeba najít, prozkoumat a vyčistit kořeny příčin, proč si takové chování tzv. vysávání necháme líbit. Velmi často jsou tady programy nízkého sebevědomí, programy manipulace a programy sebetrestání. Po nalezení příčin a jejich vyčištění je velmi pravděpodobné, že bude  následovat razantní životní změna. Pokud má člověk takového upíra blízko sebe delší dobu, a trpí jím, je pravděpodobné, že je na něm parazitováno nejen v energetické rovině, ale i ve fyzické – tedy fyzickými parazity. Mezi ty hlavní patří červy, viry, bakterie, plísně a houby.

Pokud začneme s detoxikací těla, stane se to, že jak z nás parazité, kteří mají velmi nízké vybrace, budou odcházet – nám se postupně navýší vibrace těla. Následkem toho dojde u člověka ke změnám jak ve fyzickém těle (odchází nám potíže, nemoci), tak v emocionální a psychické rovině – člověk pomalu mění své chování, dokonce se mění a myšlenkové formy, pozitivní emoce nabudou převahu nad emocemi negativními…

Lidé, kteří nás energeticky “vysávali”, nám budou odcházet ze života, neboť pro ně naše nové nastavení nebude přitažlivé.