NEHMOTNÍ PARAZITÉ

Nehmotní parazité jsou parazité mimo naši planetu, kteří se mohou usadit v člověku přímo na konkrétním orgánu. Není mi zatím jasné, zda orgán jen testují, a zda duše člověka či člověk samotný na dané úrovni dal k tomu svolení. Jedno je jisté, parazit již svou přítomností daný orgán oslabuje. SRT zjistí přítomnost takové entity, vyčistí ji a odvede. Nicméně, není to záležitost jednoho čištění. A je třeba zjistit důvod, proč se tomu tak děje.