ROYAL RAYMOND RIFE (1888 – 1971)

R.Rife a jeho plazmový generátor

UŽ DÁVNO BY NEMUSELI LIDÉ TRPĚT A UMÍRAT NA VÁŽNÁ ONEMOCNĚNÍ. RAYMOND RIFE JE DALŠÍ SMUTNÝ PŘÍPAD “PROHRY” SE ZISKUCHTIVÝMI A HAMIŽNÝMI PŘEDSTAVITELI LIDSTVA!

Royal Raymond Rife byl špičkový vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení, které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný, přes zvláštní křemennou optiku a optickou heterodyningovou techniku, získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii.

Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době. Tento poznatek odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem nebyl jeho vysněný cíl – levný lék pro smrtelně nemocné lidi. V průběhu výzkumů však Rife demonstroval mnoho svých převratných teorií – např. kultivaci viru rakoviny (byl přesvědčen, že rakovinu způsobují viry a prostředí,ve kterém tyto viry přežívají..) Tento vir nazval BX a zjistil, že tyto viry pod jeho mikroskopem vyzařovaly po zalomení monochromatického paprsku sytě červenou barvu. Později Rife objevil, že každý druh mikroorganismu na jeho mikroskopu vyzařoval jedinečná barevná spektra a měl jasné zbarvení. V letech 1921-1922 Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo… Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy.

Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich “maskovací” obal na membránách, který mate náš imunitní systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení.

Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhli v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé posán zcela nový jev – tzv. pleomorfismus (“přeměna” patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen…)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni. Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence. Tato fenomenální demonstrace uzdravení (pro tehdejší medicínu) nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry.

V době internetu je velmi komplikované zastavit šíření informací o úspěšné léčbě nemocných lidí, což je pro nemocné velmi dobrá zpráva. Ale je velká škoda, že Royal Raymond Rife neměl možnost svou práci úspěšně dokončit. Mnoho lidí by nemuselo prožívat těžké chvíle při podávání chemoterapií a jiných velmi “účinných” léků, které mají mnoho nežádoucích vedlejších účinků. Naše současná světová medicína přes své nepopiratelné úspěchy u mnoha nemocí stále nemá kvalitní a úspěšné léky, které by postižené lidi zbavily fyzického a psychického utrpení. R.R.Rife měl v rukou neuvěřitelnou zbraň proti většině nemocí – stoprocentní účinnost bez jakýchkoliv negativních vedlejších účinků. Je velmi smutné že v rozšíření této metody zabránili ti, kterým měla přinést velký užitek – lidé.

NAJDĚTE SI ČAS, A SHLÉDNĚTE TENTO DOKUMENT (s titulky) O TOMTO ÚŽASNÉM VĚDCI.