SRT – JAK TO PROBÍHÁ

Jak probíhá konzultace SRT?

Jsou dvě možnosti průběhu konzultace. Osobní účast  či konzultace na dálku. Obě formy jsou si rovny, nicméně přednost dávám osobnímu setkání. Mám ráda okamžitou zpětnou vazbu, tedy vaši reakci na léčení.

Před prvním setkáním s vámi potřebuji vaše jméno, příjmení a datum narození –  pro předpřípravu. Veškeré informace o vás jsou samozřejmě v bezpečí. Konzultace ať už osobní či na dálku (chcete-li i přes Skype, Whats up apod.) trvají kolem jedné hodiny, ale mohou se protáhnout klidně i na 4 hodiny, pokud budete chtít rovnou daný problém i čistit. V závislosti na vašem dotazu, se napojím  přes kyvadlo na mé Vyšší Já, které ve “spolupráci” s vaším Vyšším Já identifikuje podle sestavy tabulek SRT programy a bloky, které jsou poté Vyšším Já prozkoumány a vyčištěny. Vy toto čištění vnímáte, ale fyzicky ani nijak jinak se ho neúčastníte. Někdy se mohou dát během čištění do pohybu energie, které například mohou na chvilku zhoršit chronickou bolest v akutní, nebo přijde očišťující pláč… vše však ještě během čištění odezní.

Poznám účinek čištění SRT? Za jak dlouho?

To je velmi individuální. Pokud přijdete unavený(á), vyčerpaný(á), možná s bolestí, bez radosti atd.. je velmi pravděpodobné, že účinek ucítíte na místě, a okamžitě. Vstoupí do vás energie, radost, lehkost, klid. S vašim odhodláním a mou pomocí se u vás nastartuje sebeléčení, a to pak postupuje u každého jinou rychlostí, jinou silou.. může se například stát, že se vám za  pár hodin po konzultaci objeví v těle nějaký tlak, táhnutí, podtlak – ten je zvlášť častý u čištění od parazitů. To vše rychle odezní, a je vhodné tyto projevy přijímat s láskou, a vděčností k Duchovní síle, která je právě na vás aktivní. Někdy dochází k pozvolným změnám, ke klidu, k pocitům úlevy, ke spokojenosti se vším kolem sebe-tak jak to je. Pokud je vyčištěn např. disharmonický vztah k nějaké osobě – pocítíte změnu při osobním kontaktu. Může se samozřejmě stát, že nepocítíte žádnou změnu, někdy jsou vzorce programů v našem podvědomí velmi silně zakořeněné, a je třeba programy jako u cibule slupku po slupce sloupnout a vyčistit.  Obecně je ale účinek čištění přes SRT ohromující.

Stačí jen jedna konzultace?

Opět musím říct – to je individuální, a záleží s jakým problémem přijdete. Např. problém úporných migrén určitě jedno sezení nevyřeší, ale může hodně pomoci. K vyřešení disharmonických vztahů často jedno čištění stačí. Opravdu záleží, jaký problém se řeší… pokud trpíte úzkostmi, strachy – můžeme už při prvním sezení zjistit a vyčistit  část  příčin.. Optimální však je, když proběhnou v průběhu několika měsíců 2 až 3 opakované konzultace.

Velmi častým problémem jsou patogeny v těle. Skrývají se za mnohými onemocněními. Mou snahou a touhou je, aby si každý dokázal pomoci sám. Jsem zde hlavně a především pro ty, kteří chtějí vzít život do svých rukou. Tedy – pokud je nejrychlejší a nejjednodušší cesta k uzdravení v napojování se na své  Vyšší Já – přála bych si, abyste se toho nebáli. A začali se svým Vyšším Já sami “spolupracovat”. V Duchovní síle je obrovská moc, a pokud se jí otevřeme, je život mnohem lehčí, radostnější. Například u parazitů je to vlastně ta nejjednodušší a nejlevnější cesta, jak své tělo od nich vyčistit a tím i uzdravit své tělo.

Může být pro mne jako pro klienta čištění přes SRT nějak nebezpečné, může mi nějakým způsobem uškodit?

V žádném případě se vám nemůže nic stát a čištění přes SRT nění pro vás nijak nebezpečné. Vyšší Já neudělá nikdy nic proti naší duši. I kdybychom o to žádali, neudělá nic, co by bylo v náš neprospěch. Výbor Vyššího Já je pro nás kdykoliv připraven pracovat, pomáhat.. záleží především na čistotě “signálu”, přes který putuje pomoc z Duchovních sfér ke konzultantovi SRT – čím čistější, zářivější “přenos signálu”, tím je pomoc účinnější, rychlejší, informace přesnější.. Záleží tedy na mě, jak budu na práci s Vyšším Já připravena, vyčištěna. K Duchovním pomocníkům mám na základě mnohých zkušeností obrovský respekt a důvěru. Vždy se snažím být pro práci se SRT neutrální, sama dobře vyčištěna, prosta všech programů, které by mohly udávat nepřesné odpovědi. Jsem si vědoma odpovědnosti za přenos informací, které ze spojení s Vyšším Já načítám. Jak jsem tedy nastínila – klient se nemusí ničeho obávat, to nejhorší, co by se mu mohlo stát, že terapeut SRT nebude perfektně připraven na práci, nedostane přesnou odpověď a programy nebudou správně vyčištěny- tedy budou bez účinku. Podobné se mu může přihodit např. u kartářky, astrologa, léčitele… apod.. V každé profesi jsou ti, kteří umí, a ti, kteří- umí méně 🙂