FYZIČTÍ PARAZITÉ

Velmi škodliví jsou fyzičtí parazité. Škodí nám na  několika úrovních. Na úrovni fyzické, psychické i energetické.

Na fyzické úrovni jde především o toxikaci těla odpadními látkami, které parazité vylučují. Dále odebíráním vitamínů a minerálních látek. Čím déle jsou zahnízděni v trávicím systému, tím horší máme funkci imunitního systému. Netvrdím, že za každým kašlem, rýmou, a bolením v krku stojí parazité – ale velmi často jsem vytestovala parazity u lidí – dětí, kteří se i takto banálních onemocnění nemohli lehce zbavit i za podpory léků. Parazité jdou často ruku v ruce s viry, a především plísněmi a houbami.  Pokud parazity máme v trávicím traktu delší dobu, je velmi pravděpodobné, že se jednoho dne dostanou přes střevní stěnu do krevního oběhu, a budou si hledat další místo k zahnízdění. Tomu často předchází vnitřní pozice člověka, která je pro parazity velmi vítaná – stres.  Může jít jak o krátkodobý stres – školní, pracovní, vnitřní konflikt, tak o stres dlouhodobý – vztahový, či různé formy strachů. Tělesné pochody, které se nastartují během stresu, jsou pro parazity velmi vítané a žádoucí. Čím častěji u nás ke stresu dochází, tím  více se parazité rozmnožují – a osidlují další a další orgány. Během let mohou zamořit téměř celé tělo. Člověka sužují různé druhy potíží, které přichází, a v mezidobí se zmírňují – v závislosti na aktivitě parazitů.

Pokud se jednou v našem těle zahnízdí – nemají důvod tento ráj – rozuměj naše tělo- opustit!

Parazité mají navíc jednu dokonalou vlastnost, kterou bychom jim mohli závidět – dokáží se udělat neviditelnými. Pokud se zavrtávají do lidského orgánu (často Ascaris-škrkavka dětská či psí), řekněme do  plic – samozřejmě se plíce brání. Člověk má záchvaty kašle, silné zahlenění, bolesti na hrudi. To může trvat týdny. Je jedno, zda člověk navštíví lékaře nebo ne. Lékař v dnešní podobě parazity neobjeví.  Po nějaké době orgán parazity přijme a nebere je již jako nepřítele. Bere je jako součást sebe samých. Člověku se uleví, akutní bolesti odezní. Po krátké době však u něho začínají projevy astmatu, dušnosti. Pokud vytestuji v orgánu všechny tři vývojová stádia- tedy vajíčka, larvy i dospělce, je jasné, že jsou zde zabydleni již delší dobu.

Parazité jsou svým způsobem velmi inteligentí – svůj ráj chtějí udržet co nejdéle, a svého hostitele ničí jen velmi pomalu. Je proto naprosto žádoucí, udržovat tělo čisté, bez parazitů. A pokud je vytestováno byť jen jediné vajíčko v těle – musí být odstraněno

Není nic, čím by nám mohly být parazité přínosní. Jsou všude kolem nás, v jídle, ve vodě, ve zvířecí srsti, v kině, v obchodních centrech. Ale pokud je tělo v harmonii, bez stresů – imunitní systém nasadí bílé krvinky, a ty zachycené patogeny do pár hodin zlikviduje. Existuje je jen jediná prevence před parazitózou. A tou je harmonický, radostný život.

Na kolik procent žijeme svůj vlastní život?? Na kolik procent žijeme v souladu se svou duší? A jsme vůbec “ochotni” žít v radosti?

Dále nám parazité škodí na úrovni psychické. Když jsem kdysi, když jsem parazity v těle měla, zjišťovala, jak mně osobně parazité škodí, odpověď jsem měla najít na tabulce 6A – nenávist. Ptala jsem se, zda parazité nenávidí samy sebe navzájem – odpověď zněla – ne. Na dotaz, zda parazité nenávidí svého hostitele – tedy člověka – odpovědělo mé Vyšší Já, že ano. Ano, parazité šíří nenávist. Toto zjištění mě zaskočilo, nikoliv překvapilo.

Jednou, je to už pár let, jsem sledovala na You tube americký dokument o tom, jak úzce spolu souvisí parazité a psychická onemocnění jako jsou deprese, stavy úzkostí, paniky. Vysvětlovali tam, že antidepresiva jsou vlastně antiparazitika. Že  antidepresiva jsou taková těžká chemie, že ty parazity zabíjí… Cítila jsem tehdy, že by na tomto vysvětlení mohlo něco být.. přesto mi něco nesedělo.. Co jsou antidepresiva vlastně zač?  Je to opravdu tak těžká chemie, která tyto cizopasníky vyžene z těla? Hledala jsem, co to antidepresiva vlastně jsou. V mozku jsou buňky neurony. Veškerá činnost probíhá tak, že jeden neuron dostane signál a předá ho dalšímu, ten dalšímu atd. atd. Pokud mezi neurony vzniká mezera a nejsou tedy na sebe napojené, neuron vypustí do této mezery tzv. přenašeč signálu (neurotransmiter). Molekuly přenašeče vniknou do toho následujícího neuronu a tím se signál přenáší dál. Ty molekuly, které se nestačí na druhý neuron navázat, jsou buď zlikvidovány, nebo recyklovány. Ona mezera (odborně synaptická štěrbina) musí být udržována v pořádku. Nervových přenašečů je mnoho druhů a jejich nerovnováha působí nejrůznější problémy včetně depresí. U deprese jsou nejdůležitější dva přenašeče: serotonin a noradrenalin. Je-li např. serotoninu málo, přichází deprese, čili úkolem léků je jeho množství zvýšit… jsou různé druhy depresí, a různé typy antidepresiv. Jde v podstatě o doplnění určité látky v mozku, kterou z nějakého důvodu (lékaři nedokáží vysvětlit proč) si tělo nedokáže samo vytvořit. A jsme u jádra pudla. Proč k tomu dochází? Proč tedy parazité  nejsou usmrceni jinými léky, mnohem drsnějšího kalibru, které lidé kvůli svým potížím, berou.. Odpověď jak ji vidím já – ano, antidepresiva přinášejí úlevu při parazitárním zatížení, ale právě kvůli dodávané látce serotoninu – látce radosti, pohody. A protože dle mého testování, většina těch lidí, které jsem testovala, a kteří trpěli depresemi,  úzkostmi a pod.. byli nuceni brát antidepresiva – měli v těle parazity (trichinellu), konkrétně na mozku.  Parazité nosí nenávist!  My jsme v jádru láskyplné bytosti, jsme obrazem Božím. Tak to je. Ať v to věříme či nikoliv.  A copak jde nenávist a láska dohromady?  A teď si vezměme, že žijeme ve spěchu, ve stresu – a co víc..v těle je něco, co má silnou nenávistnou energii.. jak asi na tento útok zevnitř reaguje tělo? Raduje se? Je v harmonii? To asi ne. Má strach, prožívá paniku, nedokáže prožívat radost..do toho silná toxikace, nedostatek výživných látek.. co všechno jen naše tělo vydrží.. a to není vše. Ano, věřím, že antidepresiva přínáší úlevu při parazitárním zatížení. Pokud se ale s antidepresivy skončí, velmi často jsou opět parazité na tahu – a člověk se po čase lehce může opět stát „pacientem“.  Parazité škodí souběžně ale i na další úrovni. Energetické.

Parazité nejen, že toxikují naše tělo, berou důležité látky, ničí pocit radosti a pohody, ale mění nám naši energetickou vibraci.

Naše těla vyzařují energetické vibrace v u určitých frekvencích. Zdravé tělo, tělo v harmonii a pohodě bude vyzařovat jiné frekvence než např. tělo nemocné. Energie lásky vibruje ve vysokých otáčkách, energie strachu a nenávisti na nízkých. Člověk pochází z Duchovní sféry, a tam je také jeho domov. Jeho pravý domov. V této sféře máme spousty pomocníků, kteří pro nás, ač to často ani netušíme, pilně pracují. Neboť i ony se tímto povznášejí a učí. Každý z nás máme mimo jiných svého Anděla Strážného, svého Průvodce a své Vyšší Já. Proč o tom mluvím? Neboť jen tehdy, pokud máme čistý signál nebo-li vlákno k našemu „Domovu“, “ Vesmíru“, „Bohu“,“Otci“ jedno jak tuto duchovní část našeho Já nazveme, můžeme pociťovat radost, pohodu a harmonii. Čím zakalenější, zatemněnější komunikační vlákno se svým Domovem máme, tím méně jsme radostní, zdravější. A cože nám tento náš signál zahaluje do temna? Kdy z jasné záře, která by měla být, se stává tenounký paprsek sotva viditelný, sotva znatelný? Nikdy se tento paprsek nemůže přerušit. Nikdy se nemůžeme oddělit od našeho Domova, ale můžeme žít, jakoby ani nebyl. Naši zář máme zahalenou mraky programů a bloků z dětství, z rodiny, z nerozpuštěných disharmonií z minulých životů, ze strachů, a velmi často množstvím duší a diskarnátů nebo-li přisedlíků!

Jakmile má člověk ve svém těle parazity, jeho tělo, aura změní svou vibraci. Jednak se vibrace těla sníží, a jednak jak říká Vyšší Já, změní se hustota a barva aury tak, že přitahuje entity jako jsou diskarnáti. Diskarnáti jsou duše, které se z nějakého svého důvodu stále zdržují v našem pozemském světě. Nechtějí ublížit, člověk z nich v žádném případě nemusí mít strach. Ale jejich „pobyt“  blízko našeho těla, v naší auře nám působí potíže. A to vždy. Někdy způsobí pouze únavu, a to tak silnou, že máme doslova ztěžklé tělo, někdy je pociťujeme ve své  blízkosti ve formě bolesti, negativních myšlenek, vzteku, smutku, nespokojenosti. Někdy nám doslova vysávají naši životní energii. Když se vrátím k parazitům, často tedy člověk  má blízko sebe takovéto „příživníky“, které mu berou chuť do života a vůbec sílu žít. S metodou SRT je to záležitost na pár minut, odvést tyto diskarnáty, tam, kam patří. Jakmile taková duše z naší blízkosti odejde, člověk okamžitě cítí změnu energie, cítí se lehce, radostně, problémy se nezdají tak těžké, má energii k práci, k životu jako takovému. A pokud člověk na sobě zapracuje, nebude víc pro tyto entity přitažlivý a zajímavý. A proč jsem mluvila o Duchovních pomocnících? Protože pokud máme těchto mraků, temných záhalů méně a méně – máme čistější spojení s naším „Domovem“ a tedy více radosti, a spokojenosti. Můžeme se stále dokola ptát samy sebe – proč nemám radost, proč necítím uspokojení, proč nejsem šťastná, když mne vlastně nic netrápí.. odpovědí může být vše, co jsem psala výše.. tedy parazité, ať už vnitřní či vnější nebo diskarnáti, duše napojené na naše tělo, naši auru.. Člověk projde stresovým obdobím, nějak ho zvládne – a když si pak chce oddechnout, a čeká, že to špatné už má za sebou, začne mít fyzické problémy. Proč? Je už i vám teď jasné. Jsem přesvědčená, že fyzičtí parazité, tím, že snižují vibraci člověka, přitahují temné energie. A tyto temné energie ve formě diskarnátů či přisedlíků ovlivňují naše myšlení.

NAKOLIK JE TO, CO DĚLÁM A JAK PŘEMÝŠLÍM OPRAVDU V SOULADU S MOU DUŠÍ? NAKOLIK JSOU MÉ MYŠLENKY, MÁ ROZHODNUTÍ OVLIVŇOVÁNY JEN MNOU A NE NĚKÝM JINÝM!!